Home / Zorg / Zorgteam

Zorgteam

Ieder Tweesprongertje krijgt de ruimte en de tijd om samen te leven en zich verschillend te ontwikkelen. Dagelijks zetten de leerkrachten in op zorg in de eigen klasgroep. 

Daarnaast zetten de zorgleerkrachten kleuter en lager extra in op zorg op de klasvloer. Via co-teaching, begeleiding van zorgkinderen individueel of in kleine groepjes werken we samen aan de ontwikkeling van alle kinderen. 

Onze zorgcoördinator volgt de volledige zorgwerking van de school. U kan steeds terecht met bezorgdheden ook bij de directeur. Een open en transparante werking en communicatie vinden wij immers heel belangrijk. 


Annelies Geirnaert is onze zorgjuf kleuter. 

Juf Annelies helpt mee in de kleuterklassen zowel in Handzame als in Edewalle. De kleuters krijgen individueel of in kleine groepjes zorg door juf Annelies of door de eigen klasjuf. Uw kleuter is dus in goeie 'zorgzame' handen. 

 
Ruth Maddens is onze zorgjuf lager. 

Juf Ruth ondersteunt in de klassen lager zowel in Handzame als Edewalle. Zij is ook de verantwoordelijke van de kangoeroeklas. De kangoeroeklas is een initiatief om tegemoet te komen aan de snellerende kinderen van het lager. Veerle Decock is onze zorgcoördinator. 

Juf Veerle is verantwoordelijk voor de coördinatie van onze zorgwerking kleuter en lager in Handzame en Edewalle. Alle kinderen met (verhoogde) zorg worden door haar en de directeur opgevolgd. In de zorgtrajecten zijn ouders uiteraard een belangrijke partij. We kiezen bewust voor een transparante en open communicatie met iedereen.