Home / Samenwerking / Schoolraad

Schoolraad

De schoolraad geeft informatie en adviesbevoegdheid m.b.t. de algemene organisatie en werking van de school, de planning en de algemene criteria inzake begeleiding en evaluatie van de leerlingen. De aanwending van het lestijdenpakket, wijzigingen aan het schoolreglement en veiligheid en gezondheid van de leerlingen behoren tot de overlegbevoegdheid van de raad. Vanuit hun eigen gerichtheid denkt elk lid mee omtrent de werking van het schoolgebeuren.   

 Voorzitter : Karen Claeys 

 Secretaris : Veerle Decock