Home / Onze school / Schoolreglement

Schoolreglement en -brochure

Schoolreglement

Door je kind in te schrijven in onze school ga je akkoord met ons schoolreglement van het Basisonderwijs van de scholengroep Sint-Rembert.

Het schoolreglement bevat de rechten en plichten van elke leerling op school. Het schoolreglement omschrijft wat je van ons mag verwachten, maar ook wat wij van jou en je kind verwachten.

Schoolbrochure

Naast het schoolregelement heb je ook nog de schoolbrochure. Deze bevat heel wat schooleigen nuttige informatie en contactgegevens.