Home / Onze school / Onze visie

Onze visie

We zijn een school met 'een warm hart' voor iedereen

Vanuit onze dagelijkse inzet zorgen we voor elkaar, leren en (be)leven we samen.

De Tweesprong is een krachtige leer- en leefomgeving waarbij kennis verrijkt wordt met speels, creatief, sportief en digitaal aanbod.

In onze zoektocht naar ‘zorg op maat’ zetten we een gedifferentieerde aanpak in de verf.

We helpen kinderen bij het zoeken naar zingeving.

De durf en de wil om tot duurzaam engagement te komen wordt door het team uitgedaagd, begeleid en aangemoedigd.

Met veel enthousiasme & goesting gaan we op zoek naar een mooie toekomst voor elk kind.

Vanuit onze dagelijkse inzet zorgen we voor elkaar, leren en (be)leven we samen. Zo ontdekken kinderen in onze basisschool ‘De Tweesprong’ op een realistische, ambitieuze en creatieve wijze hun eigen mogelijkheden en talenten. Elk kind leert zichzelf en de ander kennen, maakt waardevolle keuzes en groeit in wederzijds vertrouwen.

We geven geduldig én hoopvol richting aan hun ontwikkel- en leerkracht, welke de uitdaging ook is. Kinderen mogen vanuit de eigen leefwereld hun blik verruimen en het leren als betekenisvol ervaren. We stimuleren zelfstandigheid en verwondering. Vanuit een nieuwsgierige en onderzoekende houding prikkelen we de fantasie en creativiteit.

We vinden een open geest in een gezond lichaam belangrijk. Het aanbieden van structuur, respect, discipline en heldere afspraken vormen een rode draad. Samen met de kinderen reflecteren we zodat ze actief hun eigen leerproces en ontwikkeling in handen nemen. De Tweesprong is een krachtige leer- en leefomgeving waarbij kennis verrijkt wordt met speels, creatief, sportief en digitaal aanbod.

We geloven met het team rotsvast in de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind. Kinderen krijgen ruimte en tijd om samen te leven en zich verschillend te ontwikkelen. We zetten het welbevinden van het kind centraal. In onze zoektocht naar ‘zorg op maat’ zetten we een gedifferentieerde aanpak in de verf.  Zo brengen we ons aanbod dichter bij het ontwikkelingsniveau van elk uniek kind en krijgt iedereen de nodige kansen, in groep of individueel. We hebben een open communicatie met kinderen, ouders en al wie ons hierin ondersteunt. We zijn samen verantwoordelijk voor deze harmonieuze vorming van ieder kind. 

Op onze katholieke school is er plaats voor ieders eigenheid. We hebben een open houding naar de wereld in al haar diversiteit. We gaan op zoek om kritisch-creatief en respectvol om te gaan met wat eigen en anders is, met wat ons verbindt en onderscheidt. Vanuit onze inspiratie, gaan we in open dialoog met mensen die vanuit de christelijke geloofstraditie geloven, minder geloven, niet of niet-meer-zo geloven en zij die anders geloven. We laten alle kinderen kennis maken met de figuur van Jezus en reiken kansen tot beleving aan. We helpen kinderen bij het zoeken naar zingeving. 

Vanuit onze verschillende talenten stimuleren we de groei in expertisedeling en professionalisering van ons team.  Ons doel is kinderen voorleven en hen stimuleren om harmonieus samen te leren en samen te leven. Zo vormen we kinderen op onze school tot wereldburgers, die hun persoonlijkheid ontplooien, initiatief en verantwoordelijkheid opnemen. De durf en de wil om tot duurzaam engagement te komen wordt door het team uitgedaagd, begeleid en aangemoedigd.