Home / Praktisch / Afwezigheden

Wat te doen bij afwezigheid

Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn. Vanaf 5 jaar zijn kleuters deeltijds leerplichtig. Het is echter belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen voor een positieve evolutie in hun totale ontwikkeling. We verwachten wel dat ouders omwille van veiligheidsoverwegingen steeds de afwezigheid van hun kleuter melden. 

Voor leerplichtige kinderen zijn er een aantal afwezigheden wettig zoals:        

  • Ziekte 

Voor ziekte t.e.m. drie opeenvolgende schooldagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. U ontvangt deze invulstrookjes bij het begin van het nieuwe schooljaar. Bij méér dan drie opeenvolgende dagen is er steeds een medisch attest nodig.          

  • Bijwonen van een uitvaart van een bloed- of aanverwant van het kind.     
  • Oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (in het kader van bv. een echtscheiding)          
  • Onderworpen aan de maatregelen van de bijzondere jeugdzorg.      
  • Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking openbaar vervoer, overstroming,…).         
  • Het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling.